Skip to: site menu | section menu | main content

 
OŠ "STEVAN MOKRANJAC" KOBIŠNICA
 
 

 

TELEFON

019 550 015

 


 

 

 

Stevan Mokranjac

Stevan Mokranjac je rođen 1856.god u Negotinu. On je najznačajnija ličnost srpske muzičke istorije. Njegova uloga u razvoju srpske muzike s pravom se poredi i izjednačava sa mestom koje Vuk Karadžić ima u srpskoj književnosti. On je sintetizovao sva prethodna iskustva srpskih kompozitora na izgradnji nacionalnog stila i svojim delima-posebno rukovetima i duhovnom muzikom postavio sigurne temelje za njegov dalji razvoj. Sa Cvetkom Manojlovićem i Stanislavom Biničkim osnovao je 1899.god Srpsku muzičku školu u Beogradu (danas muzičku školu "MOKRANJAC")-prvu stalnu stručnu školu u Srbiji. Sam je bio nastavnik, veoma zaslužan za postavljanje temelja savremene muzičke pedagogije.

 

Tenderska dokumentacija za rekonstrukciju škole
(.pdf format)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


Odluka o dodeli ugovora

(docx. format)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to to